Inschrijven Interim Opdrachten Mail

 

Personalia

Trefwoorden

  • Zoek op (deel van) functietitel. Met de term 'personeel' ontvangt u o.a. notificatie voor de opdrachten met 'personeelsadviseur', 'personeelsmanager'.
  • Gebruik 1 trefwoord per vakje ('financieel' ipv 'financieel manager')
  • Gebruik specifieke trefwoorden. Te breed geformuleerde trefwoorden belasten uw e-mail box met veel niet relevante e-mail notificaties (bv niet 'interim' of 'manager')
 1. LET OP: PER VAKJE MAAR 1 TREFWOORD (BV NIET "HRM MANAGER" MAAR ALLEEN "HRM")

Voorwaarden

 1. Interimopdrachtenmail.nl (verder IOM)heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot interim opdrachten is echter afkomstig van derden. Interimopdrachtenmail.nl kan niet verantwoordelijk en / of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze opdrachten.

  Bij IOM respecteren wij uw privacy: uw gegevens worden nooit verhuurd of verkocht!

  De site is gratis voor gebruikers. Toch willen we er wat mee verdienen. Hiervoor geeft u ons als gebruiker akkoord om u incidenteel informatieve mail te sturen met daarin aanbiedingen / bekendmakingen van onze adverteerders. Uw emailadres dient enkel om u de interim opdrachten en deze informatieve mail te sturen. U kunt uzelf altijd gemakkelijk weer uitschrijven door uw account te verwijderen.

  IOM garandeert niet dat:

  a. de informatie op de site, inclusief de op de site geplaatste opdrachten juist,actueel en volledig is;
  b. dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten;
  c. dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

  Interimopdrachtenmail.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site.

  Meer in het bijzonder zal interimopdrachtenmail.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

  a. handelingen door u verricht die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste opdrachten, zoals bijvoorbeeld het sluiten van een overeenkomst;
  b. het onrechtmatig gebruik van de website van interimopdrachtenmail.nl door een derde.

  U vrijwaart interimopdrachtenmail.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik van deze site.

  Algemeen

  Op deze gebruikersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Zutphen. De gebruikers-overeenkomst kan te allen tijde door interimopdrachtenmail.nl aangepast worden. Interimopdrachtenmail.nl adviseert daarom deze gebruikersovereenkomst regelmatig te bekijken.

 2. Bent u al geregistreerd? inloggen